TypoScript object path "lib.scripts.bodyStart" does not exist

Elektronická výmena dát – EDI

  • dostupná, rýchla a jednoduchá výmena elektronických dokladov
  • jednoduché prepojenie s podnikovým systémom = bez manuálneho prepisovania dokladov a bez chýb
  • vrátane archivácie alebo možnosti prednostného prefinancovania faktúr

Chcem poradiť so zavedením edi

Ako skoncovali s papierovými faktúrami a objednávkami v spoločnosti Pilulka.sk?

ORiON EDI – Zbavte sa zbytočnej práce s dokladmi

ORiON EDI je systém na elektronickú výmenu dokladov (EDI) ako sú objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, katalógy tovaru, stavy zásob, logistické doklady a ďalšie. Ide o riešenie poskytované formou služby, ktoré slúži na bezpapierové sprocesovanie nákupu i predaja pomocou výmeny štruktúrovaných dokladov v elektronickej forme. Na rozdiel od napr. PDF faktúry posielanej e-mailom je tento typ komunikácie jednoducho sledovateľný, bezpečný a prevod dát medzi systémami funguje úplne automaticky bez toho, aby bolo potrebné ich ručne prepisovať. Predstavuje flexibilnú komunikačnú technológiu, ktorú môžu využívať jednak veľké nadnárodné spoločnosti, jednak malí lokálni výrobcovia alebo dokonca poskytovatelia logistických služieb (LSP).

Okrem napojenia na informačný systém je možné využiť na prácu s dokladmi aj webovú aplikáciu, ktorá umožňuje sprevádzkovanie EDI komunikácie aj tým spoločnostiam, pre ktoré je implementácia do systému z akéhokoľvek dôvodu nevyhovujúca alebo dokonca žiadny informačný systém nemajú.

Chcem konzultáciu zadarmo

Viac o tom, ako funguje ORiON EDI

ORiON EDI zaisťuje dve základné úlohy v oblasti elektronickej komunikácie. V roli tlmočníka robí preklad správ, v roli doručovateľa potom zaisťuje distribúciu správ medzi obchodnými partnermi. V aplikácii ORiON zároveň môžete jednoducho a prehľadne spravovať a archivovať elektronicky všetky obchodné a logistické dokumenty, záznamy o transakciách a udalostiach.

Preklad správ

Distribúcia správ

Vymieňate si s partnermi viac než 20 dokladov mesačne

Integrácia EDI do podnikového systému

V tomto prípade prebieha výmena elektronických dokladov priamo s podnikovým systémom, obsluha pracuje s dokladmi priamo v ňom, ako je zvyknutá a netreba ich ručne prepisovať. To výrazne šetrí prácu obsluhe a minimalizuje chyby, ktoré môžu vznikať ručným prepisovaním. Podmienkou je „EDI-mostík“ (plug-in), ktorý informačnému systému umožní napojenie na EDI providera.

Informačné systémy používané v Českej republike aj na Slovensku sú z valnej väčšiny na EDI pripravené. ORiON EDI má aktuálne vyriešené prepojenie s viac než 150 z nich.

Vymieňate si s partnermi menej než 20 dokladov mesačne 

Internetová aplikácia ORiON EDI

WebEDI predstavuje najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako môže dodávateľ sprevádzkovať elektronickú výmenu dát (EDI) a splniť tak požiadavku zákazníka. Toto riešenie je vhodné pre dodávateľa, ktorý posiela len jednotky dokladov mesačne. Všetka práca s elektronickými dokladmi  prebieha vo webovej aplikácii bez prepojenia s podnikovým systémom. Nevýhodou je čiastočne manuálna práca s dokladmi.

Ako práca s aplikáciou vyzerá, ukazuje toto video

TypoScript object path "lib.scripts.bodyEnd" does not exist